Za nastavnike

‹ Nazad na Početnu

Za nastavnike


Uz udžbenike stranih jezika za osnovne i srednje škole, od školske 2013/2014. godine obogatili smo svoj izdavački portfolio udžbenicima za srednje medicinske i ekonomske škole, a od školske 2015/2016. Data Status je i ekskluzivni distributer udžbenika za srpski jezik, matematiku, fiziku i informatiku izdavačke kuće ŠKOLA PLUS. Sve naše udžbenike odobrilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U skladu sa propisanim planovima i programima i standardima kvaliteta udžbenika, gradivo u našim udžbenicima je obrađeno na savremen način, uz brojne primere iz savremene prakse i svakodnevnog života. Naši autori i recenzenti, profesori univerziteta i predmetni nastavnici srednjih ekonomskih i medicinskih škola, osmislili su i napisali udžbenike na način koji  omogućava lako savladavanje nastavnih sadržaja i proveru funkcionalnih znanja za svaku nastavnu celinu. Osim toga, mnoštvo odgovarajućih ilustracija, tabela i slika dodatno će vam olakšati rad, a vaše učenike usmeriti na istraživački i zanimljiv put otkrivanja znanja

Podrška za nastavnike

Za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola koji koriste udžbeničke komplete Data Statusa, obezbedili smo:

  • nastavničke komplete (udžbenik i odgovarajući priručnik za svaki predmet);
  • godišnje planove i dnevne pripreme;
  • akreditovani jednodnevni seminar (8 bodova) za profesore jezika i profesore ekonomskih škola;
  • dodatni didaktički materijal.

Na raspolaganju vam je i specijalizovani interaktivni internet portal DATA DIDAKTA, jedinstveni resurs stručnih i nastavnih materijala i primera dobre prakse za sve nivoe učenja stranih jezika, kao i za stručne predmete za srednje ekonomske i medicinske škole.  Ovaj portal omogućava vam razmenu iskustava sa kolegama, kao i da sa njima podelite svoje materijale za koje smatrate da im mogu biti korisni u realizaciji i unapređenju nastave.

Nastavnicima i profesorima srpskog jezika, matematike, fizike i informatike koji koriste udžbenike ŠKOLE PLUS na raspolaganju su elektronski dodatni materijali, koji su dostupni na portalu Otvoreni servis obrazovanja. Na ovom portalu i za učenike su obezbeđeni resursi za proveru i utvrđivanje znanja.

U našim katalozima koje možete pogledati u nastavku ove stranice, uz detaljne prikaze svih udžbeničkih kompleta, naveden je kompletan program podrške i dopunskih resursa za nastavnike i profesore za školsku 2015/2016. godinu. Uz to, pozivamo vas i da postanete naš saradnik kao:

  • recenzent, evaluator ili stručni konsultant;
  • predavač na stručnim tribinama i seminarima;
  • autor članaka na našem portalu www.datadidakta.rs;
  • saradnik za prezentaciju.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili imate predloge i sugestije, slobodno nas kontaktirajte. Naš stručni tim će u najkraćem roku odgovoriti na vaša pitanja i interesovanja.

Nastavni materijali

U okviru nastavničkog kompleta, uz svaki udžbenik obezbedili smo nastavne planove i dnevne pripreme za časove. Da bi ste preuzeli sadržaj, kliknite na naziv udžbenika.

Osnovna škola

Engleski jezik   Nemački jezik
Smart Junior 1
(1. razred)
Kid’s Box 1
(1. razred)
To The Top 1
(5. razred)
  Prima 1
(5. razred)
Smart Junior 2
(2. razred)
Kid’s Box 2
(2. razred)
To The Top 2
(6. razred)
  Prima 2
(6. razred)
Smart Junior 3
(3. razred)
Kid’s Box 3
(3. razred)
To The Top 3
(7. razred)
  Prima 3
(7. razred)
Smart Junior 4
(4. razred)
Kid’s Box 4
(4. razred)
To The Top 4
(8. razred)
  Prima 4
(8. razred)

 

Francuski jezik   Ruski jezik   Španski jezik
Pixel 1
(5. razred)
Oh la la college 1
(5. razred)
  Dialog 1
(5. razred)
  Espacio Joven A1
(5. razred)
Pixel 2
(6. razred)
Oh la la college 2
(6. razred)
  Dialog 2
(6. razred)
  Espacio Joven A2.1
(6. razred)
Pixel 3
(7. razred)
Oh la la college 3
(7. razred)
  Dialog 3
(7. i 8. razred)
  Espacio Joven A2.2
(7. razred)
Pixel 4
(8. razred)
Oh la la 3
(7. i 8. razred)
      Espacio Joven A2.2
(8. razred)

 

 

 

Srednje škole

 

Strani jezici

 

Engleski jezik   Nemački jezik
Traveller Pre-intermediate
(1. razred)
English in Mind 1
(1. razred)
  Prima 5
(1. razred)
Traveller Intermediate B1
(2. razred)
English in Mind 2
(2. razred)
   
Traveller B1+
(3. razred)
English in Mind 3
(3. razred)
   
Traveller B2
(4. razred)
English in Mind 4
(4. razred)
   
  English in Mind 5
(4. razred)
   

 

 

Francuski jezik   Ruski jezik   Španski jezik
Belleville 1
(1. razred)
Le Nouveau Taxi 2
(1. i 2. razred)
  Privet 2
(1. i 2. razred)
  Club Prisma A2
(1. razred)
Belleville 2
(2. razred)
Le Nouveau Taxi 3
(3. i 4. razred)
  Privet 3
(3. i 4. razred)
  Club Prisma A2/B1
(2. razred)
Belleville 3
(3. razred)
        Club Prisma B1
(3. razred)
Belleville 3
(4. razred)
        Club Prisma B1
(4. razred)

 

Srednje stručne škole

 

Ekonomska škola   Medicinska škola
Preduzetništvo Principi ekonomije 1   Infektologija
Poslovna ekonomija 2 Principi ekonomije 2   Farmakologija
Poslovna ekonomija 3 Statistika 3   Latinski jezik
Poslovna ekonomija 4 Statistika 4    
Računovodstvo 1 Monetarna ekonomija 3    
Računovodstvo 4 Monetarna ekonomija 4    
Finansijsko poslovanje 3 Ekonomska geografija    
Osnovi ekonomije 4 Ekonomska geografija 2    
  Marketing 4    

 

Pogodnosti za škole

 

Za organizovanu nabavku udžbenika u izdanju Data Statusa i ŠKOLE PLUS, školama smo obezbedili specijalne popuste i mogućnost plaćanja u više mesečnih rata. 

Naši saradnici vam stoje na raspolaganju za organizaciju prezentacije udžbenika u vašoj školi. Javite nam se, mi smo tu zbog vas.

Cenovnici i narudžbenice

Cenovnici i narudžbenice udžbeničkih kompleta za školsku 2016/2017. godinu
 

Katalozi

Osnovne škole

Katalozi udžbeničkih kompleta za osnovne škole za školsku 2016/2017. godinu

SMART JUNIOR
Engleski jezik od 1. do 4. razreda
TO THE TOP
Engleski jezik od 5. do 8. razreda
PRIMA
Nemački jezik od 5. do 8. razreda

DIALOG
Ruski jezik od 5. do 8. razreda
PIXEL
Francuski jezik od 5. do 8. razreda

 

Srednje škole

Katalozi udžbeničkih kompleta za srednje škole za školsku 2015/2016. godinu

 
Strani jezici za srednje škole
Katalog udžbenika
 
Srednje ekonomske škole
Katalog udžbenika
Srednje medicinske škole
Katalog udžbenika