Zdravstvena nega u hirurgiji 2

Zdravstvena nega u hirurgiji 2

Ružica Glišić

ISBN 9788691431310
Godina Izdanja 2012
Izdavač RUŽICA M. GLIŠIĆ dostupno odmah
Cena na sajtu sa PDV-om: 5.500,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Predgovor

Zdravstvena nega u hirurgiji je kompleksna i široka oblast koja iz dana u dan doživljava promene usavršavanjem novih metoda i pristupa hirurškom pacijentu, kako kroz negu, tako i kroz lečenje i dijagnostiku. Ova činjenica i saznanje uticali su na moju nameru da napišem knjigu savremenog sadržaja, baziranu na novim dostignućima u oblasti hirurške zdravstvene nege. Tekst je savremeno koncipiran i prilagođen potrebama medicinskih sestara koje su već dugo u profesiji, kao i onima koje tek ulaze u profesiju. Knjiga je pre svega nastala kao rezultat dugogodišnjeg bolničkog rada posvećenog hirurškim pacijentima, vlastitog iskustva i entuzijazma. Ovom prilikom zbog obimnosti sadržaja knjiga je podeljena u tri toma. Cilj mi je bio da čitaocima izložim fundamentalne koncepte i strategijske postavke teorije i prakse, ugrađene u proces savremene hirurške zdravstvene nege koje pružaju medicinske sestre u bolnici, društvenoj zajednici i porodici. U sadržaj knjige uneti su proces donošenja etičkih odluka, kliničke manifestacije i procena zdravstvenog stanja hirurškog pacijenta, edukativni programi, dijagnoze medicinskih sestara, kao i realizacija procesa zdravstvene nege. Dat je i osvrt na biofizički i psihosocijalni koncept, hemostazu, adaptaciju na stres i bolest, individualni i porodični pristup, principe i praksu sestrinske nege, proces rehabilitacije, edukativne programe, zdravstvenu negu starijih i odraslih osoba kao i mere koje medicinska sestra primenjuje u preoperativnoj, operativnoj i postoperativnoj fazi lečenja, od početka do finalizacije. Knjiga takođe sadrži ugrađene koncepte i komponenteizazova i rizika na koje medicinska sestra nailazi u procesu hirurške zdravstvene nege, kontrolu bola, odnos tečnosti i elektrolota kao i njihov debalans i poremećaje, stanje šoka i terapijske procedure kod karcinoma. Čitalac može da stekne saznanja o merama koje primenjuje medicinska sestra, baziranim na visokom stepenu sestrinske odgovornosti, širokom spektru delovanja i usmerenih aktivnosti u procesu nege i zaštite privatnosti pacijenta, a koja su regulisana zakonom. Data je literatura, rečnik i kritičko mišljenje sa jednostavnim i lako razumljivim objašnjenjima za pojmove izložene u knjizi. Shematski prikazi i fotografije korišćeni su sa slobodnih sajtova (Bing, Google), iz vlastite i privatne dokumentacije sa dozvolama autora. Tabele i dijagrami precizno pružaju informaciju i pojašnjenja o pitanjima koja su našla mesto u okviru sadržaja ove knjige. Ovo nije knjiga koja obuhvata samo hirurške sadržaje, već je i vodič za sve medicinske profesije koje mogu da nađu adekvatna objašnjenja i znanja primenljiva u profesionalnom životu iz oblasti hirurške zdravstvene nege. Vreme u kome živimo traži savremeno obrazovane medicinske sestre koje bi suočene sa bolešću i ljudskom patnjom, sa emocijom prema životu, svojim znanjem i odgovornim pristupom, pružile sve od sebe da nađu racionalna rešenja za probleme svojih pacijenata kako bi im olakšale život. Nadam se da će im ova knjiga biti od koristi. U toj borbi za ljudski život neki će se setiti da je ponekad dovoljna reč, osmeh i dodir ruke.

Ružica M. Glišić

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Autor Ružica Glišić
ISBN 9788691431310
EAN 8691431318
Godina izdanja 2012
Izdavač RUŽICA M. GLIŠIĆ
Broj stranica 592
Format i dimenzije 180 x 240mm, tvrd povez