Organizacija zdravstvene nege sa menadžmentom

Organizacija zdravstvene nege sa menadžmentom

Ljiljana Milović

ISBN 9788684153199
Godina Izdanja 2003
Izdavač Naučna KMD d,o,o, dostupno odmah
Cena na sajtu sa PDV-om: 1.100,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Iz predgovora:

Udžbenik je namenjen studentima, a takođe i sestrama u praksi, koje treba da unaprede sestrinstvo i postave temelje savremene organizacije sestrinske službe. U poslednjih pet godina često se govori o menadžmentu u zdravstvu. To je očigledno moderan termin, ali se postavlja pitanje šta u stvari sestrama treba i šta one izučavaju.

Udžbenik obiluje savremenim pristupima koji objašnjavaju: Savremeno liderstvo i zadatke lidera u ostvarivanju ciljeva u savremenoj organizaciji sestrinske službe; Savremene pristupe u kadrovskoj politici, vodeći računa o prijemu i napretku u karijeri mladih sestara sa posebnim osvrtom na integraciju sestara; Organizovanje sestrinske službe kroz savremenu organizacionu strukturu, šemu i modele organizovanja zdravstvene nege. Organizacionu kulturu i stvaranje uslova za izgradnju personalne moći i autoriteta sestara; Planiranje u sestrinstvu i načine planiranja, sa posebnim osvrtom na planiranje vremena u službi zdravsvene nege. Planiranje promena kao strategije za unapređenje sestrinstva; Kontrolu kvaliteta pruženih usluga kroz standarde zdravstvene nege, istraživanje i definisanje upitnika za proveru kvaliteta i zadovoljenje korisnika.

Udžbenik ima sva poglavlja i sadržaje potrebne sestrama da ovladaju znanjima organizovanja, usmeravanja, vođenja i odlučivanja u svojoj stručnoj praksi, da integrišu sposobnosti i napore u sticanju autonomije nad zdravstvenom negom, kao i da se uspešno usklađuju sa drugim kadrovima u zdravstvu i objedinjuju u celoviti sistem zdravstvene zaštite.

Zdravstvena nega se ne može unaprediti ako sestre ne prepoznaju svoju profesionalnu ulogu i delatnost u savremenom i primerenom organizovanju, kreiranju, unapređivanju i osamostaljivanju zdravstvene nege i sestrinstva kao profesije. Sestre menadžeri, direktori sestrinstva, u budućnosti će imati zadatak da zdravstvenoj nezi daju značaj koji zaslužuje.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Autor Ljiljana Milović
ISBN 9788684153199
EAN 8684153197
Godina izdanja 2003
Izdavač Naučna KMD d,o,o,
Broj stranica 342
Format i dimenzije 173 x 239mm, tvrd povez