Corpus callosum čoveka

Corpus callosum čoveka

Slobodan Malobabić

ISBN 9788690234806
Godina Izdanja 2020
Izdavač Slobodan Malobabić trenutno nema na zalihi / rok isporuke 30-60 dana
Cena na sajtu sa PDV-om: 1.470,00 din.
Obavesti me kada ovaj proizvod postane dostupan.
Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Povezanost dve hemisfere mozga čoveka i kako na nju utiču razvoj i lateralizacije mozga, hormoni, psihološki procesi, pa sve do neuronskih mreža je oblast sa više pitanja nego tačnih odgovora. Deo odgovora čitalac će naći u originalnoj knjizi "Corpus callosum čoveka" koja sveobuhvatno i jasno prikazuje deo mozga čoveka koji pored nervnih vlakana sadrži i gliju, induzeum grizeum, složeni sistem krvnih sudova i veziva, kao i specifičan subependimalni region.

Ova knjiga nudi mnoštvo praktično važnih detalja o morfologiji korpus kalozuma, neophodnih u savremenom neuroimidžingu (CT i MRI, fMR, DTT i sl.). Knjiga koja se prvenstveno bavi morfologijom, podeljena je na dva dela. Prvi deo prikazuje različite aspekte morfologije, počevši od istorijskog osvrta, prikaza evolucije, uporedne anatomije i razvoja korpus kalozuma. Ova sažeta poglavlja, kao i šira poglavlja o morfologiji, topografsko-anatomskim odnosima, krvnim sudovima i građi korpus kalozuma su ilustrovana izabranim najčešće originalnim slikama. U prvom delu su izuzetno važna poglavlja o morfologiji korpus kalozuma, njegovom odnosu prema dominantnosti ruke i polnim razlikama, o naprednim metodama analize i o topološkim mapama korpus kalozuma. Posebna vrednost su sažeti kritički obrađeni koncepti i razlike između termina ‘sex’ i ‘gender’ kao bioloških i socijalnih kategorija, a što se sreće u radovima o korpus kalozumu, a autor uvodi i važan pojam “fenotipski kontinuum polova”. Polne razlike (sex related differences) korpus kalozuma su detaljno opisane u skladu sa izraženim trendovima ka individualnoj ili polno specifičnoj medicini. Izrazita prednost ove knjige je što su (uz nekoliko izuzetaka) korišćeni samo podaci dobijeni u istraživanjima na ljudima. Drugi deo knjige sadrži praktično važna poglavlja O funkcijama korpus kalozuma (Korpus kalozum i “default mode network”, Korpus kalozum i motorika, Korpus kalozum, govor i slušanje, Korpus kalozum i kognitivne funkcije), O nekim patološkim stanjima vezanim za korpus kalozum, Ageneza korpus kalozuma i Sindromi korpus kalozuma.

Korišćena literatura obuhvaćena sa 323 reference olakšava čitaocu dalje eventualno traganje čime mu štedi raspoloživo vreme. Ovu knjigu će sa dobrodošlicom dočekati ne samo anatomi, već pre svega i neuroradiolozi, neurohirurzi, neurolozi, neuropsihijatri, psihijatri, psiholozi, stručnjaci raznih oblika rehabilitacije i drugi praktičari, kao i naučnici zainteresovani za ljudski mozak. Posle čitanja ove knjige kvalifikovani čitalac dobija mnogo celovitiju sliku o korpus kalozumu čoveka.

Autor

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Autor Slobodan Malobabić
ISBN 9788690234806
EAN 8690234802
Godina izdanja 2020
Izdavač Slobodan Malobabić
Broj stranica 166
Format i dimenzije 170 x 240 mm mek povez