Atlas bolesti usta, oralna medicina

Atlas bolesti usta, oralna medicina

Dragoslav Đukanović

Dragoljub Đajić

Svetozar Stanić

Krsto Kovačević

ISBN 9788676141111
Godina Izdanja 2008
Izdavač Draslar partner dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 3.520,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Prethodno izdanje ovog Atlasa pojavilo se pre šest godina, bilo je inzvaredno primljeno u stručnoj javnosti i brzo rasprodato. Koristili su ga rado ne samo studenti redovnih i poslediplomskih studija, nego i doktori stomatologije, pa i doktori medicine, u svom radu. U međuvremenu, došlo je do novih otkrića i saznanja u ovoj oblasti, pa smo u ovom, trećem izdanju Atlasa, izvršili neke izmene i dodali tri nova poglavlja.

Izveštaji Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da se bolesti usta i zuba nalaze na trećem mestu najrasprostranjenijih oboljenja čoveka (posle kardiovaskularnih i psihijatrijskih oboljenja). Takva učestalost ovih oboljenja čini ih sve znašajnijim u medicinskom i socio-ekonomskom pogledu.

U poslednjoj deceniji dvadesetog veka pojavila su se veoma značajna naučna otkrića i nova saznanja u pogledu etiopatogeneze i terapije u humanoj medicini.To se odnosi i na oboljenja usta i zuba. Nova saznanja su, između ostalog, omogućila i ranije otkrivanje i efikasnije sprečavanje pojave oralnih oboljenja, kao i njihovo uspešnije lečenje.

U ovoj knjizi-atlasu smo se trudili da obuhvatimo sva ta nova saznanja i da osvetlimo do sda nepoznate ili mali poznate pristupe ovim bolestima, kako u pogledu dijagnostike, tako i njihovog lečenja. Pri tome smo se držali samo onih dostignuća koja su postala doktrinarna.

Radi preglednijeg iznošenja i boljeg sagledavanja materije koja se odnosi na oboljenja usta, izvršili smo podelu prema topografiji (oboljenja desni, usana, jezika, pljuvačnih žlezda i dr.), ili prema etiološkim faktorima (oboljenja virusne, gljivične ili bakterijske etiologije), kao i na promene u usnoj duplji koje prate neka sistemska oboljenja (dermatoze, bolesti krvi, endokrine poremećaje i vitaminske deficite, HIV infekciju i druga). Opisana su i prekancerozna stanja, kao i dijagnostički aspekti oralnih tumora.

Pažljivo odabrane brojne kliničke fotografije u boji, crteži i šeme, kao i snimci histopatoloških preparata imaju ulogu da korisnicima ovog dela omoguće bolje dijagnostikovanje i uspešnije lečenje oralnih bolesti.

Autori

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Autor Dragoslav Đukanović, Dragoljub Đajić, Svetozar Stanić, Krsto Kovačević
ISBN 9788676141111
EAN 8676141118
Godina izdanja 2008
Izdavač Draslar partner
Broj stranica 238
Format i dimenzije 215 x 299mm, tvrd povez