Ponašanje potrošača - CB

Ponašanje potrošača - CB

Barry J. Babin

Eric G. Harris

ISBN 9788674781357
Godina Izdanja 2012
Izdavač Data Status dostupno odmah
-20%
Cena na sajtu sa PDV-om: 2.079,20 din. 2.599,00 din. ušteda: 519,80 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Naše ponašanje kao potrošača ima kritičan značaj ne samo za nas same, već i za mnoge druge ljude. Marketar koje razume potrošače moći će da osmisli proizvode koji će obezbediti veću vrednost. Kreatori politika koji razumeju ponašanje potrošača mogu da donose efektivnije odluke u domenu javne politike.

Potrošači koji razumeju ponašanje potrošača mogu da donose bolje odluke u vezi sa tim na koji način raspodeljuju oskudne resurse. Dakle, razumevanje ponašanja potrošača može da znači bolje poslovanje za kompanije, bolju javnu politiku za vlade i bolji život za pojedince i domaćinstva.

Knjiga Ponašanje potrošača autora Babina i Harrisa koja je pred vama objedinjuje sve ono što čini vrhunski udžbenik: dokazan autorski tim, koncizan i kompletan sadržaj i alate za učenje prilagođene savremenim zahtevima. Radi se o inovativnom konceptu kada je reč o rešenjima za predavanja i učenje koja su osmišljena tako da na najbolji način dopru do moderne čitalačke publike.

 

BARRY J. BABIN je autor preko 70 istraživačkih radova u nekim od najprestižnijih naučnih časopisa, uključujući Journal of Marketing, The Journal of Consumer Research, The Journal of Business Research, The Journal of Retailing, Psichological Reports, Psychology and Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, i mnogih drugih. Babin je trenutno Mak P. Watson Jr, profesor biznisa i predsednik odeljenja za marketing i analize u Louisiana Tech University. Dobitnik je brojnih priznanja za svoje istraživanje, uključujući nagradu Louis K. Brandt Faculty Research Award sa University of Southern Mississippi (tri puta), Steven J. Shaw Award u 1996. od strane Society for Marketing Advances (SMA), Omerre Deserres Award 1997. godine za izuzetan doprinos u maloprodaji i istraživanja zaštite životne sredine i na Academy of Marketing Science’s nagradu Harold W. Berkman. Bivši je predsednik Academy of Marketing Sciences i Society of Marketing Advances. Trenutno je urednik časopisa Journal of Business Research. Babinova istraživanja fokusirana su na efekte usluga životne sredine u stvaranju vrednosti za zaposlene i kupce, kao i izgradnji i razumevanju vrednosti koje dovodi do dugotrajno korisnih odnosa sa zaposlenima i potrošačima. Predaje ponašanje potrošača i kvalitet usluga, istraživanje marketinga i kreativnog rešavanja problema. Kao gostujući predavač predaje u Australiji, Južnoj Koreji, Francuskoj, Nemačkoj, Novom Zelandu, Južnoj Africi, Kanadi, Švedskoj i Velikoj Britaniji.


ERIC HARRIS je predsedavajući i vanredni profesor na katedri za menadžment i marketing u Pittsburg State University, Kansas. Osnovne i MBA studije završio je na Pittsburg State University, a doktorat je stekao na Oklahoma State University. Njegova profesionalna i konsalting iskustva obuhvataju rad u upravljanju prodajom, marketing usluga u zdravstvu i procenu zadovoljstva kupaca. Aktivno je angažovan u istraživanjima koja su objavljena je u časopisima Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Advertising, Psychology and Marketing, Journal of Business Research, Journal of Business and Psychology, Journal of Personal Selling & Sales Management, i drugim. Dr Haris je u odboru urednika časopisa Journal of Business Research, Journal of Marketing Theory and Practice, Journal of Services Marketing, i Services Marketing Quarterly. Sa dr Babinom je koautor poglavlja u Wiley International Encyclopedia of Marketing. Njegova istraživanja su prvenstveno fokusirana na pitanja koja se odnose na ličnosti potrošača i ponašanja zaposlenih, orijentacije ka klijentima i prodaji. Povezan je sa velikim brojem profesionalnih udruženja, uključujući i American Marketing Association, Academy of Marketing Science, Society of Marketing Advances i Association of Collegiate Marketing Educators.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika

PRVI DEO - UVOD
1 Šta je ponašanje potrošača i zašto bi o tome trebalo da vodimo računa?
2 Vrednost i sistem vrednosti potrošača

DRUGI DEO - UNUTRAŠNJI FAKTORI
3 Učenje potrošača započinje ovde: percepcija
4 Razumevanje, memorija i kognitivno učenje
5 Motivacija i emocije: pokretači ponašanja potrošača
6 Ličnost, životni stil i self-koncept (pojam o sebi)
7 Stavovi i promene stavova

TREĆI DEO - SPOLJAŠNJI FAKTORI
8 Potrošačka kultura
9 Uticaj grupe

ČETVRTI DEO - PROCESI POTROŠNJE
10 Potrošači u različitim situacijama
11 Donošenje odluka I: prepoznavanje potreba i pretraživanje
12 Donošenje odluka II: evaluacija alternativnih rešenja i izbor

PETI DEO - VIŠE OD POTROŠNJE
13 Od potrošnje do zadovoljstva
14 Odnosi sa potrošačima
15 Nedolično ponašanje potrošača
16 Etika marketinga, nedolično ponašanje i vrednost

Beleške
Indeks

Autor Barry J. Babin, Eric G. Harris
ISBN 9788674781357
EAN 8674781357
Godina izdanja 2012
Izdavač Data Status
Broj stranica 340
Format i dimenzije 215 x 280mm, mek povez