Oralna medicina

Oralna medicina

Ljiljana Janković

ISBN 9788617176868
Godina Izdanja 2011
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 3.960,00 din. Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Iz predgovora:

Oralna medicina je deo stomatologije koji se bavi oralnim zdravljem, ranom dijagnozom bolesti i terapijom oboljenja ili stanja koja pogađaju meka tkiva usne duplje. Promene u usnoj duplji mogu nastati dejstvom lokalnih etioloških faktora ili kao posledica sistematskih bolesti, starenja, imunosupresije, poremećaja funkcije pljuvačnih žlezda ili zračne terapije.

. . .

Knjiga je napisana po planu i programu za predmet Oralna medicina, osnovnih studija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Međutim, ona može korisno poslužiti i studentima poslediplomskih studija, kao i lekarima medicine i stomatologije. Ovo je prvi rukopis ove vrste posle dvadeset godina kod nas. Nastao je kao rezultat potrebe za usaglašavanjem naših stavova sa evropskim i svetskim standardima. U njoj su izneti savremeni aspekti etiologije, nove dijagnostičke i terapijske metode. Knjiga je ilustrovana slikama koje predstavljaju deo kolekcije autora i Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Ovo izdanje je izmenjeno i dopunjeno u odnosu na prvo izdanje. Te izmene se pre svega odnose na praćenje koncepta i novih saznanja oralne medicine u svetu. U ovom izdanj su opisane neke patološke promene koje nisu bile uključene u prvo izdanje, novi etiološki i patogenetski aspekti, dijagnostičke i terapijske metode, kao i nova terminologija. Spisak literature koja je korišćena je izmenjen i dopunjen.

Prof. Dr sci. Ljiljana Janković

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Autor Ljiljana Janković
ISBN 9788617176868
EAN 8617176865
Godina izdanja 2011
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Broj stranica 318
Format i dimenzije 210 x 291mm, tvrd povez