Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Anita Vulić-Prtorić

Marta Cifrek-Kolarić

ISBN K9789531915687
Godina Izdanja 2011
Izdavač NAKLADA SLAP dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 4.488,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

U ovoj monografiji prikazani su rezultati istraživanja koja su sprovedena u okviru 2 naučna projekta:

U prvom projektu, Psihosocijalni aspekti psihopatologije u detinjstvu i adolescenciji cilj je bio utvrditi prevalenciju nekih psihopatoloških pojava kod dece i adolescenata u Hrvatskoj, kao i identifikovati kontekstualne rizične i zaštitne faktore koji deluju na razvoj tih pojava. U prve dve faze projekta sprovedena su istraživanja na uzorku od preko 3000 ispitanika u 7 gradova Hrvatske. Učestvovali su učenici od 5. razreda osnovnih škola do 4. razreda srednjih škola.

U drugom projektu, Psihosocijalni aspekti zdravlja dece i adolescenata, istraživanja su takođe planirana u skladu s principima kontekstualnog, ekološkog pristupa, kao i suvremenih teorijskih modela u pedijatrijskoj psihologiji poput modela dečje adaptacije na telesne bolesti Wallandera i Varnija (2004), i teorije porodičnih sistema autorke Beatrice Wood (2000). Cilj istraživanja bio je utvrditi prevalenciju različitih telesnih simptoma i sindroma kod dece i adolescenata, ali i identifikovati sa njima povezane osobne i kontekstualne rizične i zaštitne faktore. U tu svrhu ispitivane su povezanosti između pojavnosti određenih telesnih bolesti (astma, poremećaji hranjenja, glavobolje, dijabetes i sl.) i psiholoških ličnih (anksioznost, depresivnost, strategije suočavanja, anksiozna osetljivost, sklonost somatizaciji, samopoštovanje, samoefikasnost i sl.) i porodičnih faktora (socioekonomski status porodice, struktura porodice, kvalitet porodične interakcije, oblici privrženosti i sl.). U istraživanjima su učestvovali ispitanici uzrasta od 9 do 18 godina.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Autor Anita Vulić-Prtorić, Marta Cifrek-Kolarić
ISBN K9789531915687
EAN
Godina izdanja 2011
Izdavač NAKLADA SLAP
Broj stranica 353
Format i dimenzije 170 x 240mm, mek povez