Detekcija laganja

Detekcija laganja

doc. dr Valentina Baić

prof. dr Igor Areh

ISBN 9788689745283
Godina Izdanja 2015
Izdavač SINAPSA EDICIJE dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 2.860,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Pred poštovanim čitaocima nalazi se prvo izdanje knjige Detekcija laganja, autora dr Valentine Baić i dr Igora Areha, nastale kao rezultat višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada iz kojeg je pored ove knjige proizašao i veći broj naučnih radova koji se odnose na oblast obmanjujućeg iskaza i detekcije laganja.

U knjizi je prikazan istraživački rad najznačajnijih svetskih naučnika u oblasti obmanjivanja i detekcije laganja, kao i naučnoistraživački rad autorâ knjige. Imajući u vidu značaj ove oblasti, kao i činjenicu da problematika otkrivanja laganja u domaćoj psihološkoj literaturi nije data u dovoljnom obimu, postojala je neophodnost da se čitalačkoj javnosti prezentuju mnogo šira i praktično primenjiva znanja. Ovaj zahtev nameće se i zato što se u naučnoj javnosti pojavljuje literatura u kojoj se mnogi sadržaji vezani za ovu oblast prikazuju na potpuno pogrešan način.

Kako se ponašaju osobe koje lažu?

Na postavljeno pitanje nije lako i jednostavno odgovoriti. Definitivno postoje različiti tipovi ljudi koji tokom laganja pokazuju različite obrasce obmanjujućeg ponašanja. Međutim, sasvim je sigurno da je nauka velikim delom istražila načine kako da prepoznamo osobe koje lažu. Uspešno otkrivanje laganja ne temelji se na otkrivanju laži samo na osnovu pojedinačnih bihevioralnih znakova, jer je to pogrešan pristup. Uspešno otkrivanje laganja zahteva ispitivanje ukupnog konteksta, kao i donošenje procene o nečijem obmanjujućem ponašanju na osnovu širokog spektra kako verbalnih tako i neverbalnih bihevioralnih znakova. Ovaj zahtev nameće se posebno zbog toga što ne postoje univerzalni znakovi laganja, kao ni određeni emocionalni obrazac koji je povezan sa laganjem. Dakle, ideja da postoje tipični znakovi laganja na osnovu kojih je moguće u svakoj situaciji identifikovati laž je apsurdna.

Detekcija laganja je sigurno veština koja nam pomaže da se zaštitimo u situacijama u kojima se susrećemo s onima koji nas žele obmanuti i iskoristiti. Ovo je takođe veština koja pruža psihološku, emocionalnu i finansijsku korist. Smatramo da knjiga zaslužuje pažnju prvenstveno zbog načina na koji je predmetna problematika razmatrana, kao i činjenice da su u knjizi prezentovana naučna znanja, kojima se prevazilaze stereotipna verovanja, prema kojima su, na primer, skretanje pogleda, izbegavanje kontakta očima i tako dalje sigurni znakovi laganja.

Knjiga je namenjena ne samo profesionalnim grupama koje usko sarađuju sa ljudima, kao što su psiholozi, pravnici, medicinari, policija, pravosuđe, carina i drugi, već i svima onima koji žele da prošire i upotpune svoja znanja vezana za ovu oblast.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Autor doc. dr Valentina Baić, prof. dr Igor Areh
ISBN 9788689745283
EAN 8689745289
Godina izdanja 2015
Izdavač SINAPSA EDICIJE
Broj stranica 271
Format i dimenzije 165 x 240mm, tvrd povez