MARKETING U HRVATSKOJ

MARKETING U HRVATSKOJ

M. Martinović

ISBN 9789532461350
Godina Izdanja 2012
Izdavač Mate dostupno odmah
-10%
Cena na sajtu sa PDV-om: 3.509,10 din. 3.899,00 din. ušteda: 389,90 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

KNJIGA PREDSTAVLJA VAŽNU OSNOVU ZA DUBLJE RAZMATRANJE I KREIRANJE PRAKTIČNIH STRATEGIJA, NE SAMO ZA PREŽIVLJAVANJE, VEĆ I ZA USPEH!

 

Maja Martinović, profesorka marketinga na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa zajedno sa svojim saradnicima u knjizi Marketing u Hrvatskoj - 55 poslovnih slučajeva predstavila pedeset i pet slučajeva iz hrvatske marketinške prakse. Predgovor za knjigu napisao je jedan od vodećih svetskih marketinških stručnjaka, Philip Kotler, profesor međunarodnog marketinga na Kellogg School of Management, koji s autorkom sarađuje dugi niz godina.

 

Knjiga poslovnih slučajeva napisana s namerom da prikaže dobre i manje dobre primere iz hrvatske marketinške prakse i da na određeni način prezentuje rezultate dobrih i loših poslovnih odluka. Njihovom analizom može se učiti na
iskustvima iz kojih se izvlači pouka.

 

Knjiga je opremljena dragocenim primerima firmi koje su uspešne u ovim vremenima ispunjenim rizikom i neizvesnošću, ali i nekim primerima firmi koje nisu spremno dočekale tržišne promene i nisu znale kako da se prilagode
novonastalim tržišnim okolnostima. Upoznavanje s dobrim i lošim poslovnim scenarijima koji se u njoj nalaze, povećaće efikasnost svakoga ko odlučuje.

 

Podučavanje putem slučajeva iz poslovne prakse je osnova učenja kroz rešavanje problema (engl. problem-based learning) u čijem je fokus na studenta / polaznika koji u interakciji sa drugima nastoji da reši problem, što se reflektuje na njegovo iskustvo. To je vrlo aktivna pedagoška metoda koja je i vrlo bliska stvarnosti. Vrlo je dobra za stimulaciju učenja i podučavanje u okviru područja poslovne administracije i u njoj predavači usmeravaju diskusiju i upravljaju procesom učenja. Ova metoda pomaže u boljem shvatanju teoretskih postavki, neguje i razvija komunikacione veštine, veštinu rešavanja problema i veštinu učenja iz zadatog konteksta.

 

 

„… Ovi slučajevi pokazuju kako je hrvatska marketinška praksa u mnogočemu jednaka onoj u drugim zemljama sveta, ali ima i svoje specifičnosti koje se trebaju uvažavati….

 

… U ovoj knjizi se mogu naći primeri zanimljivih tržišnih situacija. Slučajevi omogućavaju čitaocu da izvuče pouke iz tuđih uspeha i grešaka. Savremeni i relevantni primeri opisuju velike izazove, situacije i odluke s kojima se suočavaju marketinški stručnjaci i menadžment firmi.

 

Živimo u turbulentnom razdoblju, gde prilika i rizik brzo postaju vidljivi u globalizovanom svetu. Takav svet brzo proguta nepripremljene, ali i nagrađuje spremne i otporne kompanije koje imaju sposobnost brzog prilagođavanja na potencijalne pretnje i iskorišćenja prilika koje im se pruže. Nadam se da ćete uživati učeći marketing iz primera koji se ovde nalaze, kao i da će vam ova knjiga poslužiti kao praktičan izvor znanja za vreme vašeg obrazovanja i dalje karijere...“
- Philip Kotler, S. C. Johnson Distinguished Professor

 

„… Već dugi niz godina poslovni slučajevi deo su savremene interaktivne nastave na poslovnim školama. Takođe, duže vreme taj oblik komunikacije sa studentima prisutan je i u obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i regionu jugoistočne Evrope. Strana literatura iz tog područja bogata je temama i primerima koji bi, direktno ili uz određena prilagođavanja, bila primenljiva i za naše prilike. Ipak, nikada do sada nismo imali delo poput ovoga u kojem je prikupljeno 55 poslovnih slučajeva sa tržišta Hrvatske, sa markama hrvatskih proizvoda i prepoznatljivim problemima hrvatske privrede.

 

Zato je ova knjiga, u kojoj su primere prikupljali mnogi saradnici, posebno vredna. Teško je izdvojiti posebno važne slučajeve. Oni zaista prate celokupni proces strategije marketinga. U tom smislu mogla bi se naglasiti kompletnost i širina poduhvata ostvarena u ovom radu, po čemu su dosegnuta najviša ostvarenja na ovom području, koje se do sada samo delomično tretiralo. Sve to kvalifikuje navedeni rad kao značajan doprinos nauci s vrlo visokim stepenom primenjivosti u svakodnevnoj praksi.

 

U svojoj osnovnoj nameni ovo delo je predviđeno kao udžbenik za studente poslovnog upravljanja i zbog toga je autorka kao profesor sa višegodišnjim iskustvom u rad ugradila sve dosege pedagogije i didaktike ali i svoje bogato iskustvo u radu sa studentima. Poslovni slučajevi logički su strukturirani, sistemski i postupno uvode čitaoca u problem počevši od šireg koncepcijskog okvira prema sve užim i specifičnijim sadržajima…“
- Mira Marušić, Professor Emeritus

 

 

Dr. sc. Maja Martinović je profesorka na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gde od 2004. godine predaje predmete iz područja marketinga na stručnim i MBA studijima, a od 2007. godine je i šef Katedre za marketingi komunikacije, kao i prodekanica Diplomske škole na ZŠEM-u. Kao nosilac predmeta Going to Market takođe je predavala na MBA studijama Barcelona Management Instituta (BMI), predaje na MBA studijama Sarajevo Graduate Business School u saradnji sa University of Delaware i Texas A&M University-Commerce na predmetu Marketing Management. Radila je na redakturi i prevodima, bila je urednica niza knjiga iz područja marketinga, npr. udžbenika za MBA studije „Upravljanje strateškim marketingom“. Recenzent je naučnih časopisa, između ostalog i časopisa Marketing Education Review (American Marketing Association). Bila je i gost kourednik posebnog izdanja naučnog časopisa International Journal of Business and Emerging Markets (IJBEM), Inderscience Journals (2012.). Jedan je od autora Leksikona marketinga u izdanju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2011.). Redovno učestvuje i prezentuje radove na međunarodnim konferencijama i izlaže na stručnim skupovima. Objavila je tri poglavlja u knjigama, niz slučajeva iz područja marketinga i više od 40 naučnih i stručnih radova, između ostalog i u časopisima Educational Studies, International Journal of Management Cases, International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB), World Journal of Retail Business Management, Acta Informatica Medica, Materia Socio Medica, Mostariensia, Үправление каналами дистрибуции iРекпама -Теория и практика.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Ponašanje potrošača
Marketinška okolina
Marketinško istraživanje
Segmentacija, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje
Proizvod, životni ciklus proizvoda i strategije kreiranja marke
Marketing usluga
Određivanje i strategija cijena
Integrirane marketinške komunikacije
Oglašavanje, unapređenje prodaje i odnosi s javnošću
Izravni marketing
Upravljanje distribucijskim kanalima
Internet marketing
Marketing
Konkurentna strategija
Etika i društvena odgovornost
Marketing na inozemnom i globalnom tržištu
Autor M. Martinović
ISBN 9789532461350
EAN 9532461353
Godina izdanja 2012
Izdavač Mate
Broj stranica 580
Format i dimenzije 170 x 245 mm, tvrd povez