Revizija - međunarodni pristup

Revizija - međunarodni pristup

Bahram Soltani

ISBN T9788686313140
Godina Izdanja 2010
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće dostupno odmah
-10%
Cena na sajtu sa PDV-om: 2.339,10 din. 2.599,00 din. ušteda: 259,90 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

ULOGA EKSTERNIH REVIZORA DANAS I POTREBA ZA PROŠIRENJEM NJIHOVE ULOGE!
 

Svet revizije i računovodstva menja se velikom brzinom. Nedavni korporativni skandali i finansijski neuspesi su na dramatičan način ukazali na potrebu hitne reforme. Svetskim finansijskim tržištima hitno su potrebne kvalitetnije informacije i veća kontrola i odgovornost korporativnih izvršnih direktora i revizijskih firmi.

 

Revizija: međunarodni pristup analizira današnju ulogu eksternih revizora i potrebu širenja njihove uloge izvan okvira revizije tradicionalnih finansijskih izveštaja. Knjiga predstavlja reviziju na novi način, s fokusom na osnovna, teoretska pitanja koja se odnose na okvir i konceptualnu strukturu revizije na globalnom nivou. To je uravnoteženo s temeljnim i pažljivim razmatranjem revizijske prakse.

 

Uloga revizora razmatrana je u procesima donošenja poslovnih i ekonomskih odluka na ekonomskom tržištu. Knjiga prikazuje reviziju kao složen proces procena i odluka koje su pod uticajem svakodnevnih faktora ponašanja i okoline, a ne kao samo mehanički proces koji zasniva na standardima. Pokrivena je gotovo sva problematika revizije (kao što su usluge izražavanja uverenja i overavanja, revizorovo izveštavanje, nerealna očekivanja, nezavisnost i etika, interne kontrole, ugled, sudski sporovi, zakonska odgovornost, značaj, revizijski dokazi, rizik, uzorkovanje, donošenje odluka), a razmotrena je i uloga revizora kao ekonomskog agenta u ekonomiji tržišta kapitala, kao i korporativni proces donošenja odluka. U knjizi se raspravlja o temama kao što su: filozofija revizije kao područje znanja (1. poglavlje), ponuda i potražnja revizije (2. poglavlje), nerealna očekivanja (u nekoliko poglavlja, a posebno u 2. poglavlju), mesto revizije u organizaciji i njen odnos s korporativnim upravljanjem i revizijskim odborima (3. i 4. poglavlje), međunarodno okruženje revizije (5. i 6. poglavlje), procene i donošenje odluka u reviziji (10. poglavlje), kontrola kvaliteta revizije (15. poglavlje), revizori, cene deonica i odluke o davanju zajmova (17. poglavlje), revizija i korporativna prevara (18. poglavlje), kontinuirana revizija (14. i 19. poglavlje), kao i tehnološki napredak i revizija u okruženju informatičkih tehnologija (13. i 14. poglavlje).

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Spisak slika
Predgovor
Zahvalnosti
O autoru
 
1. Uvod u reviziju i izražavanje uverenja
2. Potražnja i ponuda usluga eksterne revizije
3. Revizija, organizacija i upravljanje
4. Revizijski odbor, interna i eksterna revizija
5. Međunarodne usluge revizije i izražavanja uverenja
6. Revizija u evropskom kontekstu
7. Nezavisnost revizora i profesionalna etika: međunarodni problemi
8. Rizik revizije, značaj i upravljanje poslovnim rizicima
9. Tehnike revizijskog uzorkovanja
10. Dokazi i donošenje odluka u reviziji
11. Interne kontrole nad finansijskim izveštavanjem i okruženje informatičkih tehnologija
12. Revizorovo izveštavanje
13. Informatička tehnologija i revizija
14. Kontinuirana revizija i kontinuirano izveštavanje
15. Kontrola kvaliteta i sistemi nadzora u reviziji: međunarodna problematika
16. Odgovornost revizora u menjajućem okruženju
17. Nezavisni revizor, tržište deonica i odluke o davanju zajmova
18. Korporativna prevara, korporativni skandali i eksterna revizija
19. Revizija: pogled u budućnost
 
Pojmovnik
Indeks
Autor Bahram Soltani
ISBN T9788686313140
EAN
Godina izdanja 2010
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće
Broj stranica 688
Format i dimenzije 187 x 246 mm, meki povez