Tržišta kapitala

Tržišta kapitala

Jelena Madir

ISBN T9789532460803
Godina Izdanja 2009
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće dostupno odmah
-10%
Cena na sajtu sa PDV-om: 899,10 din. 999,00 din. ušteda: 99,90 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

KARAKTERISTIKE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I PRAVNI OKVIR POSLOVANJA

 

Ovo delo stručno obrađuje jedan važan segment novog pravnog uređenja onih finansijskih instrumenata koji se danas vrlo često koriste na tržištu kapitala, a o kojima su, mada ima mnogo strane literature, u regionu autori vrlo malo nesistemski pisali.

 

Nakon uvodnog poglavlja – u kojem autorka nabraja i analizira vrste vrednosnih papira koji služe kao instrumenti na tržištu novca – jedno poglavlje posvećeno je analizi i obradi sekuritizacije i to kako sa teorijskog tako i sa praktičnog stajališta. Pretežni deo ove monografije analizira najnovija rešenja koja donose novi Zakoni o tržištu kapitala (ZTK) čije odredbe autorika proučava i upoređuje sa dosadašnjim pravnim rešenjima i naznačava koje će se sve vrste prilagođavanja i promena još unositi u podzakonske propise kako bismo napokon dobili potpunu i sistemsku pravnu regulativu. Osim toga, autorka ukazuje i na promene koje će se morati nužno da sprovedu u pojedinim institucijama, poput npr. investicionih fondova, da bi mogli delovati u skladu sa standardima novog pravnog okvira o tržištu kapitala.

 

Autorka je na kraj knjige uvrstila i dva primera kako bi trebali da izgledaju interni akti koje moraju doneti investiciona društva, a da se istovremeno oslanjaju na svetsku poslovnu praksu. Poseban značaj ovog dela što potencijalnim ulagačima i učesnicima na tržištu kapitala čini dostupnom analizu novih propisa o tržištu kapitala. Na osnovu sudske i poslovne prakse u svetu, autorika daje smernice za rešavanje situacija za koje novi propisi ne predviđaju jasna ili gotova rešenja.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Vrste vrijednosnih papira
Sekuritizacija (počeci, sudionici, primjeri i utjecaj na financijsku krizu)
Pravni okvir tržišta kapitala u Hrvatskoj
Zlouporaba tržišta i sukobi interesa
Izdavanje vrijednosih papira putem javne ponude
Prilozi (primjer politike izvršavanja naloga, primjer pravilnika o sprječavanju sukoba onteresa inveseticijskog društva, pravilnik o sprječavanju sukoba interesa)
Autor Jelena Madir
ISBN T9789532460803
EAN
Godina izdanja 2009
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće
Broj stranica 140
Format i dimenzije 165 x 230 mm, meki povez