Upravljanje pomoću misija

Upravljanje pomoću misija

Pablo Cardona

Carlos Rey

ISBN T9789532460797
Godina Izdanja 2010
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 1.499,00 din. Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

UPRAVLJANJE POMOĆU MISIJA (MANAGEMENT BY MISSIONS, MBM) ČIJA JE GLAVNA IDEJA DISTRIBUCIJA KORPORATIVNIH MISIJA I CILJEVA NA SVE NIVOE KOMPANIJE!

 

On počiva na tri stupa: teorijskom istraživanju (proučavanju stručne literature), praktičnom istraživanju (terenskom istraživanju) kao i implementacijskom konsaltingu (praktičnoj primeni u preduzećima).

 

Autori naglašavaju kako njihov cilj u ovoj knjizi nije da pribavite konačna rešenja problema u upravljanju. Isto tako, ne nastoje da od nje stvore priručnik s uputstvima o tome ˝kako upravljati preduzećem˝ nego daju uvodni predlog o jednom novom načinu shvatanja upravljanja. Žele da privuku pažnju na potrebu za promenom u današnjim modelima upravljanja i da se nadaju da će ova knjiga pomoći u podučavanju menadžera o tome kako da stvori kulturu na visokom nivou predanosti koja vrednuje ljudski rad i organizuje svoju delatnost na način koji uključuje sve više efikasnost i motivaciju.

 

Prvi deo, teorijsko istraživanje, je ono koje odgovara na sledeća pitanja: da li je iko ikada već pisao o toj temi, koje su teorije ili gledišta predložena? Ubrzo smo uvideli da uz literaturu koju imamo u našoj biblioteci, postoji obilje objavljenih knjiga koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom temom. Izvršili smo dubinsku analizu literature po pitanjima misije, vrednosti, kulture, motivacije, kvaliteta, procesa, vodstva i tako dalje.

 

Drugi deo našeg modela je praktično istraživanje. Za početak smo, u istraživanju sprovedenom 2000. godine, koje smo zasnovali na upitniku poslatom na adrese 220 preduzeća, ustanovili raznolike povezanosti između organizacijske kulture i dobiti. Godine 2002. sproveli smo drugo istraživanje usmereno na iskustva preduzeća u definisanju i sprovođenju organizacijske kulture. Ukupno smo iz prduzeća širom sveta prikupili više od 1300 izjava o misiji i izjava o vrednostima. Iskoristili smo ih u svrhu određivanja glavnih činioca onoga što bi se moglo nazvati ˝zdravom organizacionom kulturom˝.

 

Treći deo našeg MBA modela, implementacijski konsalting, jeste ono što nam je omogućilo da objavimo ovu knjigu, sa sigurnošću da su predlozi i ideje koje sadrži isprobane i ispitane i zaista funkcionišu u praksi. Kao rezultat toga, tokom zadnjih pet godina ispitali smo ideje i rešenja predstavljena u ovoj knjizi u preduzećima svih veličina i u različitim privrednim granama.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Mitovi i stvarnosti upravljanja:
Postoji li veza između organizacijske kulture i dobiti, Različiti načini razumijevanja organizacije, Čemu služe poduzeća
U potrazi za kulturom poduzeća:
Kulturalni problemi današnjice, Što je misija poduzeća, Vrijednosti uravnotežene kulture
Ususret novom modelu upravljanja:
Shema misije, Alati za upravljanje misijom, Dimenzije rukovođenja predvođenog misijom
Dodatak: Slučaj Sony Spain, provedba
Autor Pablo Cardona, Carlos Rey
ISBN T9789532460797
EAN
Godina izdanja 2010
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće
Broj stranica 208
Format i dimenzije 150 x 230 mm, tvrd povez