Upravljanje bankama i financijske usluge

Upravljanje bankama i financijske usluge

Peter S. Rose

Sylvia C. Hudgins

ISBN 9789532462241
Godina Izdanja 2015
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće trenutno nema na zalihi / rok isporuke 30-60 dana
-30%
Cena sa PDV-om: 4.837,00 din. 6.910,00 din. Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

ANALIZA ŠIROKOG SPEKTRA FINANSIJSKIH USLUGA I INSTITUCIJA!

 

Dok ova knjiga ulazi u svoje osmo izdanje, svet kakav poznajemo se menja ubrzano. Finansijska preduzeća i usluge koje ona nude postaju sve više internacionalna i većina pružaoca finansijskih usluga raste, kako veličinom, tako i složenošću.

 

Udžbenik Upravljanje bankama i financijske usluge daje analizu širokog spektra finansijskih usluga i institucija, bilo da su one među divovima ili među manjim pružaocima. Oblikovan je tako da pomogne čitaocima svih nivoa, od studenata ili iskusnog menadžera tj. bankara koji žele da razviju i usavrše menadžerske veštine i da se suoče sa kompleksnim problemima poput rizika, regulacije, tehnologije i konkurencije, koje bankari i menadžeri drugih finansijskih usluga vide kao svoje najveće sadašnje i buduće izazove.

 

U osmom izdanju raspravlja se o velikim promenama i događajima koji danas iznova oblikuju bankarske i finansijske usluge. Među ključnim događajima i najnovijim trendovima u tekstu pojavljuju se:


• Nova razmatranja o naporu američke i stranih vlada da „izvuku” sektor finansijskih institucija koristeći oruđa koja uključuju:
- kupovinu „loše” imovine
- podizanje pokrivenosti depozita osiguranjem
- akumularanje kapitala kako bi se apsorbovali ogromni finansijski gubici koje prave mnoge banke i drugi pružaoci finansijskih usluga
- jačanje regulatorne moći ključnih državnih agencija.
• Prošireni pogled na etiku u finansijskom sektoru s više primera nedavnih etičkih dilema.
• Detaljan pogled na američku centralnu banku, Sistem federalnih rezervi, kako se uspešno nosila s terorističkim napadima 11. septembra i kako je smirila zabrinuto tržište stambenih kredita usred slabljenja ekonomije.
• Pogled na krizu hipotekarnog tržišta i njen utjecaj na uslove na finansijskom tržištu i ekonomiju.
• Analiza investicione banke Bear Stearns i drugih firmi (kao što je Countrywide Mortgage) koje su bile žrtve poslednje kreditne krize 2001.–2008. koja je ponovo pokazala da su čak i najveće finansijske institucije podložne greškama: u ovom slučaju obilno trgujući na tržištu drugorazrednih hipotekarnih kredita.
• Povećano prepoznavanje mnogih (i sve većih) vrsti rizika koje okružuju finansijski sistem i prete mu, kao i objašnjenje kako se rizik može meriti i kako se njime može upravljati.
• Istraživanje novih finansijskih instrumenata i njihovih uticaja, uključujući opcijske hipotekarne kredite, povereničke prioritetne vrednosne papire, fondove kojima se trguje na berzi i obveznice sa rasponom.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Predgovor
 
PRVI DIO - Uvod u bankarstvo i financijske usluge
1. Pregled promjenjivog sektora financijskih usluga
2. Utjecaj državne politike i regulacije na financijsku industriju
3. Organizacija i struktura bankarstva i financijske industrije
4. Uspostavljanje novih banaka, podružnica, bankomata, telefonskih usluga i internetskih stranica
 
DRUGI DIO - Financijski izvještaji i uspješnost financijskih poduzeća
5. Financijski izvještaji banaka i njihovih glavnih konkurenata
6. Mjerenje i ocjena uspješnosti banaka i njihovih glavnih konkurenata
 
TREĆI DIO - Tehnike upravljanja rizicima i zaštite od rizika
7. Upravljanje rizicima u uvjetima promjenjivih kamatnih stopa: upravljanje aktivom i pasivom i tehnike trajanja
8. Upravljanje rizicima: financijske ročnice, opcije, razmjene i ostale tehnike zaštite
9. Upravljanje rizicima: vrijednosni papiri osigurani imovinom, prodaje kredita, stand-by krediti i kreditne izvedenice
 
ČETVRTI DIO - Upravljanje investicijskim portfeljima i likvidnosnim pozicijama financijskih poduzeća
10. Funkcija ulaganja u upravljanju financijskim uslugama
11. Upravljanje likvidnošću i rezervama: strategije i politike
 
PETI DIO - Upravljanje izvorima sredstava za financijsko poduzeće
12. Upravljanje i određivanje cijene depozitnih usluga
13. Upravljanje nedepozitnom pasivom
14. Investicijsko bankarstvo, osiguranje i drugi izvori dohotka od naknada
15. Upravljanje kapitalom
 
ŠESTI DIO - Kreditiranje poduzeća i potrošača
16. Politike i procedure kreditiranja: upravljanje kreditnim rizikom
17. Kreditiranje poduzeća i određivanje cijena poslovnih kredita
18. Potrošački krediti, kreditne kartice i krediti za nekretnine
 
SEDMI DIO - Upravljanje budućnošću na globalnom tržištu
19. Preuzimanja i spajanja u upravljanju financijskim uslugama
20. Međunarodno bankarstvo i budućnost bankarstva i financijskih usluga
 
Rječnik pojmova u bankarstvu i financijskim uslugama
Kazalo
Autor Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins
ISBN 9789532462241
EAN 9532462244
Godina izdanja 2015
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće
Broj stranica 950
Format i dimenzije 210 x 260 mm, integralni povez