Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini (2 izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini (2 izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Nevena Kalezić i saradnici

ISBN 9788671174954
Godina Izdanja 2016
Izdavač Medicinski fakultet Beograd dostupno odmah
Cena na sajtu sa PDV-om: 4.800,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Iz uvoda:

Pred vama je tekst pod nazivom Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje. Namenjen je širokom krugu zdravstvenih radnika: lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalistima urgentne medicine i drugih specijalnosti koji rade u službama hitne pomoći ili hitnog prijema u bolnicama opšteg tipa, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog tipa. Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima-specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji. Jer, urgentno stanje se može javiti u svakoj oblasti medicine. Takođe, može se javiti u prehospitalnim uslovima, ali i kod hospitalizovanih bolesnika.

. . .

Osim lekara, knjiga je namenjena i našim najbližim saradnicima, medicinskim tehničarima - važnom delu tima koji učestvuje u zbrinjavanju urgentnih stanja u medicini. To se posebno odnosi na medicinske tehničare-studente visokih strukovnih studija i studente specijalističkih strukovnih studija.

Tekst je podeljen u dva dela. Prvi, opšti deo, koncipiran je tako da sadrži osam poglavlja, čija je tematika od ključne važnosti u tretmanu bilo kog urgentnog stanja. Obezbeđivanje disajnog puta i ventilacije pluća, primena oksigenoterapije, kardiopulmonalna reanimacija odraslih i dece, prevencija srčanog zastoja, kanulacija vena, monitoring i izbor infuzionih rastvora za reanimaciju su područja medicine kojima suvereno vladaju specijalisti anesteziologije sa reanimatologijom, ali je neophodno da i sve druge specijalnosti budu familijarne sa ovom problematikom, kako bi približili adekvatnu i blagovremenu inicijalnu terapiju.

Drugi deo knjige sadrži 23 odabrana poglavlja, koja obrađuju pojedina, najčešća urgentna stanja. Sistematizovana su tako da su obuhvaćeni svi organski sistemi ( kardio-vaskularni, respiratorni, nervni, endokrini, digestivni, urogenitalni, koštano-zglobni) sa svojim najčešćim i najdramatičnijim akutnim poremećajima funkcije, nastalih zbog oboljenja ili povrede. takođe su obrađena i urgentna stanja koja mogu brzo progredirati do šoka i multiorganske disfunkcije (anafilaksa, opekotine, hemoragijski šok).

. . .

Nadamo se da će ova knjiga pomoći da se brže postavi dijagnoza i preduzmu adekvatne mere za zbrinjavanje teških bolesnika, kako u prehospitalnoj, tako i u inicijalnoj fazi hospitalnog lečenja urgentnih stanja u medicini, i da će, na taj način, dati skroman doprinos boljem ishodu lečenja naših bolesnika.

Nevena Kalezić

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Autor Nevena Kalezić i saradnici
ISBN 9788671174954
EAN 8671174956
Godina izdanja 2016
Izdavač Medicinski fakultet Beograd
Broj stranica 970
Format i dimenzije 185 x 245mm, tvrd povez