Integrativna psihoterapija na delu

Integrativna psihoterapija na delu

Ričard G. Erskin

Dženet P. Morsund

ISBN 9788664230209
Godina Izdanja 2016
Izdavač PSIHOPOLIS INSTITUT d.o.o trenutno nema na zalihi / rok isporuke 30-60 dana
Cena sa PDV-om: 2.200,00 din. Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

KAKO INTEGRACIJA IDEJA I PRAKSI UNAPREĐUJE PSIHOTERAPIJU?
Šta je integrativno u integrativnoj psihoterapiji?
Zašto povezivati emotivne, kognitivne, bihejvioralne i sistemske pristupe?
Kako terapeut razmišlja o klijentu i šta čini u radu sa njim?
Kako ka promeni uz poštovanje klijentovog integriteta?
Zašto je kontakt srce psihoterapije?
O značaju procesa integrisanja ličnosti
KAKO OD INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE DO INTEGRISANE LIČNOSTI

Velika podrška razvoju integrativne psihoterapije u našoj zemlji jeste pojavljivanje ključne knjige jednog od njenih utemeljivača – Ričarda Erskina.
Prof. dr Vesna Petrović, Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju

Iz predgovora autora:

Da bi se govorilo o tome šta psihoterapeut radi, mora se ustanoviti kontekst, sredina u kojoj se on nalazi. Naš rad u svojstvu terapeuta je ukorenjen u našim pretpostavkama o tome kakvi su ljudi, kako postaju takvi, zašto se menjaju ili ostaju isti. Uz to, za razliku od kvantitativnih nauka, fizike, hemije ili matematike, u psihoterapiji ove pretpostavke ne mogu da se ustanove tako lako. One ne miruju; one nisu uvek iste za sve nas. Svaki terapeut crpi iz teorijskih saznanja i iz svog iskustva na različit i subjektivan način. Tokom godina, svako od nas stvara svoja jedinstvena, lična shvatanja o ljudskom ponašanju. Svoje poimanje klijenata, kao i sebe samih, baziramo na ovim shvatanjima. Ono što mi, autori ove knjige, verujemo ili ne verujemo u vezi s ličnošću, s razvojem ljudskog bića, s načinom na koji dolazi do promene, oblikuje naša uverenja i našu psihoterapeutsku praksu i sigurno će uticati na način na koji ćemo govoriti o tome. Ono što verujete – i ono što mislite da mi verujemo – oblikovaće način na koji ćete nas shvatiti. Zato je bitno postaviti osnove i objasniti ih. Ali, odakle da počnemo?
Zaista je beskrajan proces opisivanje načina na koji dolazimo do određenog shvatanja ljudske prirode. Od kada su ljudi svesni sebe – u stanju da razmišljaju o sebi – oni grade pretpostavke o tome kako, u biti, funkcionišu: zašto radimo to što radimo, kako smo to naučili, da li, i kako i zašto bismo to mogli raditi drugačije. Ovakva interesovanja čine osnovu većeg dela, ako ne i svekolike literature. Pripovedači iz davnina, biblijski proroci i starogrčki dramatičari prvi su opisivali kako ljudi funkcionišu. Psiholozi su došli mnogo kasnije, a psihoterapeuti, kakve pod tim terminom podrazumevamo, stigli su još kasnije.
Integrativna psihoterapija je jedna od najnovijih psihoterapeutskih škola. Termin integrativna se odnosi i na ukupnu sintezu afektivnih, bihejvioralnih, kognitivnih i fizioloških teorija i metoda psihoterapije i na rezultate psihoterapije – na integraciju ili asimilaciju fragmentiranih ili fiksiranih aspekata ličnosti klijenta.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
Autor Ričard G. Erskin, Dženet P. Morsund
ISBN 9788664230209
EAN 866423020X
Godina izdanja 2016
Izdavač PSIHOPOLIS INSTITUT d.o.o
Broj stranica 363
Format i dimenzije 140 x 200mm, mek povez