Multipla skleroza

Multipla skleroza

Jelena Drulović i saradnici

ISBN 9788671173872
Godina Izdanja 2013
Izdavač Medicinski fakultet Beograd dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 2.800,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Najznačajnija saznanja o ovoj nepredvidivoj neurološkoj bolesti mladih odraslih osoba prikazana su u šest poglavlja koja se odnose na uzrok i tok bolesti, imunopatogenezu, njene kliničke karakteristike i patofiziološke mehanizme koji su u njihovoj osnovi, kriterijume za dijagnozu i laboratorijske metode koje se primenjuju radi postavljanja dijagnoze, lečenje multiple skleroze i kvalitet života osoba sa ovim oboljenjem.

Iako do sada ne postoji lek koji može da izleči multiplu sklerozu, od pre dvadesetak godina dolazi do revolucionarnih otkrića koja su, po prvi put, omogućila dostupnost nekoliko agenasa koji potencijalno modifikuju njen prirodni tok kod pojedinaca obolelih od ovog heterogenog i nepredvidivog oboljenja. Pred neurolozima je stoga veliki terapijski izazov koji traži odgovore na pitanja koje bolesnike treba lečiti, kada započeti lečenje i kojim vidom terapije, što je razmatrano u jednom poglavlju monografije. Pored navedenog, neophodno je da se precizno utvrde i strategije za poboljšanje kvaliteta života osoba sa multiplom sklerozom, čemu je takođe posvećeno poglavlje.

Cilj ove monografije koja je organizovana tako da počinje sa razmatranjem ideja o poreklu multiple skleroze, preko njene patogeneze, do detaljnog prikaza aktuelne terapije ove bolesti, je da pruži informacije za bolje razumevanje najnovijih naučnih saznanja sa početka novog milenijuma o ovoj neurološkoj bolesti, svim zainteresovanim zdravstvenim stručnjacima i naučnicima, a posebno neurolozima. Neizbežno je da se istakne da ona ne može da pokrije sve oblasti od značaja za ovaj ogroman i izuzetno kompleksan problem, ali se nadamo da će čitaocima na interesantan i razumljiv način pružiti podatke o aktuelnim konceptima koji se tiču multiple skleroze i mogućim perspektivama bolje prognoze i terapije ove bolesti.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Autor Jelena Drulović i saradnici
ISBN 9788671173872
EAN 8671173879
Godina izdanja 2013
Izdavač Medicinski fakultet Beograd
Broj stranica 208
Format i dimenzije 231 x 230mm, tvrd povez