Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta

Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta

Frederic S. Mishkin

ISBN T9789532460926
Godina Izdanja 2010
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće trenutno nema na zalihi / rok isporuke 30-60 dana
Cena sa PDV-om: 4.750,00 din. Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

JEDNOM REČJU – NEIZOSTAVAN I NEZAOBILAZAN UDŽBENIK ZA SVAKOG EKONOMISTU

 

U doba kada gotovo svako oseća negativne efekte jedne od najvećih kriza koja je pogodila svetsku privredu, a koja svoje izvorište ima u tržišnom neuspehu, globalnoj povezanosti finansijskih tržišta i njihovom uticaju na realnu ekonomsku aktivnost, tematika koju u ovoj knjizi obrađuje prof. Mishkin ključna je za razumevanje novonastalih problema i, sa druge strane, mogućnosti i ograničenja institucija i nosilaca ekonomskih politika koje se sa tim problemima danas moraju nositi. Problematika koju u knjizi Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta obrađuje Frederic S. Mishkin izložena je postupno i vrlo detaljno, s mnoštvom problema i primera iz prakse koja potvrđuju i nadopunjuju teoretske nalaze.

 

Glavna vrednost ovog udžbenika veže se uz činjenicu da autor omogućuje studentu ili zainteresovanom čitaocu da pojedine aspekte koji se obrađuju u knjizi lako uklopi i poveže sa relevantnim celinama i poglavljima koje izučava na srodnim stručnim kolegijima ili s problemima i izazovima s kojima se susreće u svom profesionalnom okruženju. Tako se u najnovijem, 8. izdanju, dodatno obrađuju teme poput sukoba interesa, dodati su novi materijali i vežbe vezani uz finansijska tržišta i institucije, posebna je pažnja posvećena Evropskoj centralnoj banci, tu su i novi materijali o monetarnoj politici i teoriji, a posebno se obrađuje sve relevantnije i snažnije kinesko tržište.

 

 

FREDERIC S. MISHKIN je ugledni profesor bankarstva i finansijskih institucija na Univerzitetu Columbia. Radi i kao pridruženi istraživač u Nacionalnoj kancelariji za ekonomska istraživanja. Doktorirao je na MIT-ju, predavao je na Univerzitetima Chicago, Northwestern, Princeton i Columbia. Bio je izvršni potpredsednik i upravnik istraživanja Banke federalnih rezervi u New Yorku kao i pridruženi ekonomista Federalnog odbora za otvoreno tržište FED-a. Autor je brojnih članaka i knjiga na temu finansija.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
1. FINANCIJSKA TRŽIŠTA:
Razumijevanje kamatnih stopa
Ponašanje kamatnih stopa
Rizična i ročna struktura kamatnih stopa
Tržište dionica
Teorija racionalnih očekivanja i hipoteza efikasnog tržišta
 
2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE:
Financijske institucije:
Ekonomska analiza financijske strukture
Bankarstvo i upravljanje financijskim institucijama
Bankarski sektor: struktura i konkurencija
Ekonomska analiza regulacije banaka
 
3. SREDIŠNJE BANKARSTVO I PROVOĐENJE MONETARNE POLITIKE:
Struktura središnjih banaka i Sustava federalnih rezervi
Višestruko kreiranje depozita i određivanje ponude novca
Odrednice ponude novca
Instrumenti monetarne politike
Što središnje banke trebaju raditi
Ciljevi, strategija i taktika monetarne politike
 
4. MEĐUNARODNE FINANCIJE I MONETARNA POLITIKA:
Devizno tržište
Međunarodni financijski sustav
Monetarna teorija: Potražnja za novcem
IS-LM model
Monetarna i fiskalna politika u IS-LM modelu
Analiza agregatne ponude i potražnje
transmisijski mehanizmi monetarne politike: dokazi
Novac i inflacija
Racionalna očekivanja: implikacije za politiku
Autor Frederic S. Mishkin
ISBN T9789532460926
EAN
Godina izdanja 2010
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće
Broj stranica 760
Format i dimenzije 215 x 255 mm, tvrd povez