GRAĐANSKO VASPITANJE 3, Saznanje o sebi i drugima, udžbenik za 3. razred osnovne škole

GRAĐANSKO VASPITANJE 3, Saznanje o sebi i drugima, udžbenik za 3. razred osnovne škole

Tatjana Pejović-Sebić

Branka BUbanj

Milesa Vlajkov

ISBN 9788617165763
Godina Izdanja 2012
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva dostupno odmah
Cena na sajtu sa PDV-om: 811,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Udžbenik Građansko vaspitanje - Saznanje o sebi i drugima povezuje teme nastavnog predmeta sa životnim iskustvom dece, ali im i nudi primere iz svetske i domaće literature. Način na koji su teme obrađene omogućava deci da razgovaraju i pišu o svojim problemima, da uoče modele nenasilne komunikacije, da stvore osećaj odgovornosti za sopstvene postupke, razviju senzibilitet prema prirodi i stvore osećaj odgovornost prema sebi, drugima i svojoj okolini... Udžbenik nudi različit pristup problemima i različite metode rada, od individualnog do timskog, rada u parovima, ali i rad sa roditeljima...„Rukopis je zasnovan na savremenim naučnim principima, inovativan je posebno kada je reč o uvođenju književnih dela i tekstova koje sadrže moralnu dilemu ili sukob potreba ili vrednosti. Sadržaji koji su obuhvaćeni u rukopisu služe razumevanju književnih dela, savladavanju pravilnog saznanja o sebi i drugima. Materija rukopisa upućuje učenike na rešavanje problema te zahteva aktivan i stvaralački pristup učenika prilikom rešavanja zadataka. Različitost tipova zadataka podstiče kod učenika individualni rad, rad u paru, grupni rad kao i istraživački način rada što u odgovarajućoj meri predstavlja svoju specifičnu upotrebnu i vaspitnu vrednost.” (...)

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
Autor Tatjana Pejović-Sebić, Branka BUbanj, Milesa Vlajkov
ISBN 9788617165763
EAN
Godina izdanja 2012
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Broj stranica 111
Format i dimenzije mek povez