SPSS 20 - Analiza bez muke

SPSS 20 - Analiza bez muke

Sheridan J. Coakes

ISBN 9788673104775
Godina Izdanja 2013
Izdavač Kompjuter biblioteka dostupno odmah
Cena sa PDV-om: 1.650,00 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

Knjiga SPSS: Analiza bez muke predstavlja praktičan tekst koji može da posluži kao uvod u IBM SPSS Statistics 20 i kao vodič za Windows korisnike koji žele da sprovode analitičke procedure.

Osnovno o knjizi

IBM SPSS Statistics 20 je jedan sofisticirani softverski proizvod koga koriste naučnici i stručnjaci iz društvenih nauka za statističku analizu.

Glavna odlika ove knjige jeste široka primena prikaza ekrana iz programa kao i korišćenje niza praktičnih primera predstavljenih „korak-po-korak“.

Knjiga SPSS: Analiza bez muke verzija 20.0 za Windows je pogodna za primenu u nizu disciplina kao što su biznis, zdravstvena problematika, društvene nauke, proučavanje šivotne sredine i geografija.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika

Uvod

Deo I Kako se koristi SPSS

Glava 1. Uvod u SPSS

Glava 2. Pripremanje datoteka podataka

Glava 3. Pregled podataka i transformacija podataka

Glava 4. Deskriptivne statistike

Glava 5. Korelacija

Glava 6. t-test

Glava 7. Jednofaktorska ANOVA različitih grupa sa post-hoc poređenjima

Glava 8. Jednofaktorska ANOVA različitih grupa sa planiranim poređenjima

Glava 9. Dvofaktorska ANOVA različitih grupa

Glava 10. Jednofaktorska ANOVA ponovljenih merenja

Glava 11. Dvofaktorska ANOVA ponovljenih merenja

Glava 12. Trend analiza

Glava 13. Kombinovana analiza (SPANOVA)

Glava 14. Jednofaktorska analiza kovarijanse (ANCOVA)

Glava 15. Analiza pouzdanosti

Glava 16. Faktorska analiza

Glava 17. Višestruka regresija

Glava 18. Multivarijaciona analiza varijanse (MANOVA)

Glava 19. Neparametarske tehnike

Glava 20. Analiza višestrukih odgovora i višestruka dihotomna analiza

Glava 21. Višedimenzionalno skaliranje

Glava 22. Izlazni rezultati SPSS programa

Deo II Analiziranje podataka pomoću IBM SPSS programa

Glava 23. Uvod i istraživačka pitanja

Glava 24. Praktičan rad uz korišćenje analitičkih tehnika

Deo III Dodatna vežba

Glava 25. Dodatni praktični primeri

Dodatak

Indeks

Autor Sheridan J. Coakes
ISBN 9788673104775
EAN 8673104777
Godina izdanja 2013
Izdavač Kompjuter biblioteka
Broj stranica 330
Format i dimenzije 16.5 x 23.5 cm