Metode i tehnike učenja – kako da što lakše zapamtite gradivo

Septembar 2020

Metode i tehnike učenja koje omogućavaju pamćenje gradiva na lakši, brži i efikasniji način potrebne su svima – od đaka prvaka do studenata doktorskih studija. Izuzetno su retki oni koji kažu da im učenje „pada lako” i da im je jedno čitanje dovoljno da savladaju gradivo.

Mnogo novih informacija, često koncipiranih na suvoparan način, nikada nije lako upamtiti, posebno ne onda kada je reč o gradivu iz predmeta koji vam nije omiljen, posle duge pauze od učenja ili kada nema duboko ukorenjene radne navike.

Dakle, šta možete da uradite kako biste pamtili gradivo što efikasnije  i bolje?

Proverene tehnike i metode učenja su ono što vam treba!

Kao omiljeno mesto za kupovinu školskih udžbenika i stručne literature, Data Status (online) knjižara ima bogato iskustvo u radu sa đacima svih uzrasta! Zato ne čudi što znamo i najbolje tehnike učenja za decu i studente, koje ćemo u nastavku teksta podeliti i sa vama!

Najbolje tehnike učenja za decu

Kada je reč o najmlađima, možda će vas iznenaditi činjenica da oni mnogo lakše usvajaju metode i tehnike učenja nego adolescenti i studenti.

Pitate se zašto?

Radi se o činjenici da mlađa deca u ovom periodu tek stvaraju životne navike, pa se i metode i tehnike učenja mnogo lakše usvajaju u tom dobu nego u kasnijim godinama života. Osim toga, deca na početku školovanja mnogo više poštuju autoritete nego kad odrastu. Učitelji/ce i roditelji više uticaja na njihov osećaj odgovornosti prema školskim obavezama i sticanje navike učenja.

Najučinkovitija tehnika za bolje i efikasnije učenje kod dece vrlo je stara i svima dobro poznata. Možda je čak i ne možemo nazvati tehnikom, već pre rutinom, ali ona svakako daje najbolje rezultate. Reč je o njenom veličanstvu – radnoj navici!

Ukoliko dete shvati da treba da uči nakon povratka iz škole i kratke pauze, a onda tu naviku s vremenom učvršćuje – nema nikakve sumnje da će školsku godinu završiti sa zavidnim uspehom. Osim toga, trudiće se da, za što kraće vreme, savlada više gradiva, a to će mu pomoći da izgradi sopstveni stil i tehnike učenja. 

Nekoj deci odgovaraće da iz udžbenika uče naglas, nekoj u potpunom miru i tišini, a neka će najbolje učiti zapisujući gradivo u svesku. Pustite dete da pronađe svoje tehnike i metode učenja, ali budite dovoljno uporni i strpljivi da mu pomognete da izgradi snažnu radnu naviku – ona je najbolji garant uspešnog školovanja.

Tehnike učenja za studente – 3 najbolje metode učenja za uspešne studije

Kada je reč o studentkinjama i studentima, situacija je malo kompleksnija.

Ne kod svih studenata, naravno. 

Oni koji su svoje radne navike stekli na vreme, a tehnike učenja razvili i usvojili i pre upisa na fakultet, neće imati mnogo muke ni sa pripremanjem ispita.

Međutim, oni koji nemaju već uvežbanu metodu za učenje koja im najviše odgovara – neće imati izbora nego da krenu u potragu za proverenim načinima učenja! Evo koje su tri tehnike za učenje za studente najbolje i najpopularnije.

Devojčica sa slušalicama na glavi naslonjena je na njigu koja se nalazi na stolu

Dobra organizacija kao najbolja tehnika za učenje

Da li ste kampanjac?

Vreme je da to promenite! 

Ne samo da je kampanjsko učenje neizbežno praćeno stresom već je i manje delotvorno nego redovno učenje. Pokazalo se da postepeno naučeno gradivo ostaje duže u sećanju od onog maratonski stečenog.

Kampanjsko učenje podrazumeva brzanje, dok konstantno i redovno učenje u manjim intervalima omogućava lakše „upijanje” gradiva, odnosno pravo usvajanje znanja. Redovno učenje uliva i više samopouzdanja, odnosno jača veru u sopstveno znanje, a svi znamo koliko je to važno na ispitu.

Spremanje ispita ovog puta počnite 1. oktobra, a ne na početku ispitnog roka! Ne samo da ćete dobijati bolje ocene već ćete i na ispitima nastupati sa mnogo više samopouzdanja. Gradivo će zaista biti naučeno, a ne „nabubano” kao u slučaju kampanjskog učenja.

Izdvajanje važnog od nevažnog tokom učenja

Kada su u pitanju tehnike učenja za studente, jedna od najkorisnijih se odnosi na pametno izdvajanje više važnih od manje važnih delova gradiva. Ovo je posebno bitno zato što su stručne knjige za fakultete često veoma obimne i prepune informacija.

Kako ne biste učili svaku reč u knjizi za fakultet, ali i kako ne biste zapostavili važne delove gradiva – nužno je da znate kako da odvojite važno od nevažnog.

Ovu tehniku za učenje najbolje ćete savladati ukoliko učenje uvek započnete koncentrisanim čitanjem celog gradiva. To je jedini način da kroz prvo čitanje razumete o čemu je reč u gradivu i odvojite ono što je suštinski važno.

Promislite o konceptu koji ćete sastaviti za svako pitanje – da li je zaista svaka rečenica iz literatature suštinski važna? Otkrićete da je najčešće svega oko 30% gradiva dovoljno da shvatimo suštinu oblasti koju izučavamo.

Nakon toga podvucite markerom bitne rečenice, ili još bolje – zapišite ih, bolje ćete ih upamititi! Sledeći put kad budete prolazili kroz gradivo usredsredite se samo na ono važno, a zanemarite sve ostalo.

Proverite svoje znanje – korisna tehnika za studente

Još jedna od metoda za učenje za koju studenti tvrde da zaista pomaže jeste samostalno testiranje ili preslišavanje sa kolegama. Napišite na papiriće sva ispitna pitanja, zamislite da ste na ispitu i i da izvlačite kvitice!

Tako ćete vizualizovati ispit, što je izuzetno korisno ukoliko se borite sa tremom, i steći ćete sliku o svom realnom znanju. Čim vidite šta niste znali, ili koje pitanje vam ne ide tako dobro – uzmite knjigu i obnovite gradivo. Ovo je siguran put do uspešno položenog ispita i odgovaranja bez treme!

Pokušajte i da promente prostor i društvo za učenje – možda ćete otkriti da vam više prija učenje u čitaonici ili nekom mirnom, otvorenom prostoru, a može se desiti da će vam učenje u društvu biti mnogo lakše i prijatnije!

Želimo vam uspešnu školsku ili studijsku godinu!