Kako naučiti dete da čita i piše pomoću udžbenika

Septembar 2020

Kako naučiti dete da čita i da piše? Znamo da je ovo jedan od najvećih izazova u svetu roditeljstva, neretko i prvi edukativnog tipa. Čitanje i pisanje su svakako među najkorisnijim životnim veštinama i najvažnijim znanjima koja prenosimo deci.

Kao što su učenje da samostalno hodaju, jedu i oblače se ključni u razvitku deteta, tako su i učenje da čitaju i pišu ključni u odrastanju, socijalizaciji, daljem obrazovanju i razvoju.

Da li ste znali da je prvo, slikovno pismo pomagalo ljudima da se sporazumevaju još u vreme paleolita?

Jezik kao sistem znakova predstavlja najsavršeniji oblik komunikacije. To je sredstvo kojim čovek izražava svoje misli i osećanja i saopštava ih drugim ljudima. Jedno od najvećih otkrića u istoriji čovečanstva jeste upravo pismo i bez njega bi savremeni život bio nezamisliv.

Pa, kako naučiti dete da čita i piše uz školske udžbenike i tako ga osposobiti da prati gradivo i razvija se?

Nekoliko saveta za učenje čitanja i pisanja pronađite u nastavku teksta!

Kada početi sa učenjem čitanja i pisanja? 

Iako su čitanje i pisanje izuzetno korisni, ne treba forsirati dete da ih uči što ranije, već onda kad samo oseti da je spremno. Svako dete ima svoj put individualnog razvoja, a univerzalno pravilo govori o tome da je u proseku najbolje vreme za učenje čitanja i pisanja u periodu kada dete ima 5–6 godina

Vrlo je korisno da znate da nije neophodno da dete pre nego što pođe u prvi razred nauči da čita i piše. No ipak, mnoga deca će poći u školu sa predznanjem, dok će neka imati poteškoće sa učenjem čitanja i pisanja i posle više meseci, a ređe i posle više godina školovanja.

Iako se deca razvijaju individalno – nije sve do njih. Mnogo je toga što roditelji mogu da urade kako bi podstakli dete da nauči da čita i piše i pomognu mu da te veštine brže i lakše savlada. 

Čitajte detetu od najmlađih dana 

Čitanje i pričanje priča detetu za laku noć ne samo da ojačava povezanost između roditelja i dece od njihovih najmlađih dana i predstavlja odličnu uvertiru u miran i sladak san, već je i preporučljiva aktivnost za kasniji razvoj veština čitanja i pisanja.

Uz često čitanje priča, roditelji će mališanima usaditi ljubav prema knjigama,  probuditi njihovu radoznalost i podstaći ih da što pre savladaju ovu veštinu. Dok slušaju ono što im se čita, najmlađi se približavaju knjizi i ulaze u svet simbola koje roditelj razume i koristi.

Bilo bi dobro da komunikacija tokom ove aktivnosti bude dvosmerna. To možete postići ako ispitujete dete šta mu se najviše dopalo u priči, ili koji lik mu se najviše sviđa, kakav je utisak priča ostavila na njega ili možda probudila neka osećanja.

Dok je dete sasvim malo i još ne govori, stvorite interakciju tokom čitanja ponavljajući mu i pokazujući važne segmente priče koju mu čitate. Na primer, dok mu čitate i pričate basnu o konjima, pokažite mu sliku ili crtež konja – ne samo da ćete tako obogatiti njegov vokabular već i povećati njegovu sposobnost da lakše stvara vezu između simbola i njihovog značenja.

Kako naučiti dete da čita pomoću stvari iz okruženja?

Iako danas postoje mnoge edukativne igračke i predmeti da pomognu detetu u čitanju i pisanju, nekada stvari u detetovom okruženju mogu da budu mnogo bolja podrška na ovom putu.

Na primer, ako imate ispisano ime deteta na nekom personalizovanom ukrasu u njegovoj sobi, ono će sigurno među prvim stvarima naučiti da čita i piše upravo to. 

Dok prolazite sa detetom pored različitih natpisa na objektima, ili ako držite knjige i novine u njegovom okruženju, ono će pokazivati sve veću radoznalost da razume simbole. Objašnjavajući kako koje slovo izgleda i kako se čita, kao i šta koja reč znači, pružićete veliku podršku detetu na putu savladavanja ovih veština.

Naravno, i edukativne igračke mogu biti korisne, kao i crtani filmovi koji podsticajno deluju na dete i motivišu ga da nauči da čita i piše.

Vreme je za učenje čitanja pomoću udžbenika

Ukoliko vidite da je dete razvilo ljubav prema čitanju i pisanju i već uznapredovalo na ovom polju i pre polaska u školu, korisno je da radite na tome sa detetom i pre prvog septembra, ali i tokom narednih meseci školovanja. 

Kupite udžbenike za prvi razdred osnovne škole i počnite da ih prolazite sa detetom naglas čitajući i objašnjavajući određene pojmove. Ne samo da će ovo pospešiti sposobnost deteta da čita i piše, već će mu pomoći i da se bolje upozna sa predmetima, a potom i lakše savlada gradivo.