Besplatan pristup elektronskim bazama interakcija lekova

Maj 2015

Do 30. juna 2015. godine obezbedili smo besplatan pristup bazama podataka američke kompanije Wolters Kluwer Health, kao i pristup jedinoj bazi interakcija lekova na srpskom jeziku Lexi-Interact

U saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, DATA STATUS kao ekskluzivni zastupnik za Srbiju referentnih međunarodnih farmaceutskih i medicinskih elektronskih baza podataka, omogućio je članovima Farmaceutske komore Srbije i ostalim profesionalcima iz oblasti medicine i farmacije, besplatan pristup bazama podataka američke kompanije Wolters Kluwer Health.

Tokom navedenog perioda, svi zainteresovani imaće besplatan pristup bazi Lexicomp, koja je jedna od najvećih i najpoznatijih svetskih baza lekova i interakcija lekova na engleskom jeziku, i bazi Lexi-Interact, koja predstavlja jedini servis za pretraživanje i analizu interakcija između lekova na srpskom jeziku.
 

LEXICOMP Online

Lexicomp bazi možete pristupiti preko sajta http://online.lexi.com/lco/action/login

Login: farmaceutska

Password: lexicomp2015

Više informacija o uslugama koje Lexicomp nudi možete pogledati na sajtu www.lexi.com

 

LEXI-INTERACT

Lexi-Interact je jedino softversko rešenje za pretraživanje i analizu interakcija između lekova na srpskom jeziku. Spisak lekova iz američke baze Lexicomp uparen je sa lekovima koji se koriste u Srbiji, tako da je dobijena lokalna baza lekova, koja se redovno ažurira.

Lexi-Interact  nudi mogućnost farmaceutima i lekarima da nakon unošenja terapije pacijenta dobiju podatke o mogućim interakcijama izmedju lekova i tako potencijalni rizik po pacijenta svedu na najmanju moguću meru. Ovaj program se može integrisati u softwer apoteka i medicinskih ustanova, tako da se unosom terapije pacijenta na prodajnom pultu u apoteci ili u ordinaciji informacije o interakcijama trenutno dobijaju.

Lexi-Interact bazi možete pristupiti preko portala http://interact.datastatus.rs/index.php

korisničko ime: komora@farmkom.rs

lozinka: farmkom

Nadamo se da ćete u ovim, međunarodno referentnim bazama pronaći mnogo korisnih informacija za svoju farmaceutsku i medicinsku praksu. Za informacije u vezi sa pretplatom i integracijom ovih servisa u psolovne softvere apoteka i medicinskih ustanova, možete se obratiti Višnji Zelenović na visnja.zelenovic@datastatus.rs