Registracija
Opcije registracije
Zaboravili ste lozniku Registruj se

Portal za strane jezike

Detaljan prikaz knjige

/izdanja/korice/867478075X.gif
Share |

Organizaciono ponašanje

Nebojša Janićijević
Oblast visoko obrazovanje - menadžment - organizacija,
Isbn 867478075X
Ean 9788674780756
Cena 1499,00 DIN
Cena sa popustom 1499,00 DIN
Izdavač Data Status
Datum izdavanja 2008
Rok isporuke: L-lager (7 dana)
   
B5, 620 strana, mek povez, latinica

Knjiga koja je pred vama je plod dugogodišnjeg autorovog bavljenja organizacijama i ljudima koji ih stvaraju i koji u njima rade. Naime, knjiga sublimira celokupno znanje autora o ponašanju ljudi u organizacijama i ono je rezultat istraživanja i konsaltinga tokom dve decenije naučnog i profesionalnog rada. Štivo svojim sadržajem i stilom prati standarde uobičajene u svetu za udžbenike pod istim naslovom. Kao takvo, može da se koristi kao literatura i nastavni materijal na osnovnim i master studijama menadžmenta, ali može da bude od koristi i ljudima u svetu biznisa. Ono po čemu se ova knjiga izdvaja je veliki broj praktičnih preporuka kako da se ponašanje ljudi u organizacijama oblikuje na način koji će obezbediti više performanse same organizacije, ali i veće zadovoljstvo zaposlenih. Zato je knjiga korisna menadžerima svih nivoa i profila, a posebno menadžerima ljudskih resursa u preduzećima. Cilj organizacionog ponašanja jeste da razume ponašanje ljudi u organizacijama, da ga predvidi i, u meri u kojoj je to moguće, utiče na njega sa ciljem da se poboljšaju performanse organizacije i poveća zadovoljstvo njenih članova.

Download


© Copyright 2009 | Data Status
Designed by PlumDesign

DATA STATUS, M. Milankovića 1/45, PO Box 124, 11070. Novi Beograd
Tel:+381 11 3017832,-33,-34, Fax:+381 11 3017835
Besplatan poziv 0 800 300 033
Knjižara Centar, 27.marta 43, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3039025, -26
Knjižara Data Medika, Dr. Subotića starijeg 3a, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3614916
Matični broj 17086243,  PIB 101012095,  PDV 135177261,  Račun 160-214759-73