Registracija
Opcije registracije
Zaboravili ste lozniku Registruj se

Portal za strane jezike


MKTG

Carl McDaniel, Joseph F. Hair, Charles W. Lamb

MKTGKnjiga Marketing (MKTG) donosi najnovija teorijska saznanja iz oblasti marketinga, koja su predstavljena na zanimljiv i pristupačan način u kratkim, sveobuhvatnim poglavljima modernog dizajna. Materija je obrađena I sistematizovana u skladu sa potrebama I navikama današnjih studenata, ali i interesovanjima profesionalaca koji žele da unaprede svoje znanje...

ACSM Priručnik za procenu fizičke forme

American College of Sports Medicine

Masaža: anatomijaPriručnik američkog Koledža za sportsku medicinu koji je pred Vama informiše i obrazuje stručnjake iz oblasti vežbanja i zdravlja, kao i studente, kako da na ispravan i efikasan način realizuju procenu elemenata fizičke forme. Treće izdanje Priručnika za procenu fizičke forme povezane sa zdravljem pruža sveobuhvatni pregled činjenica zašto i kako treba sprovoditi procenu svih pet elemenata fizičke forme....

Kupite odmah, ili potražite u većim knjižarama širom Srbije.

Kupite odmah, ili potražite u većim knjižarama širom Srbije.


7 tajni uspeha

Kenan Crnkić

7 tajni uspehaKnjiga je napisana na način da Vas motiviše da budete uspešni, ali da Vam istovremeno na jednostavan i praktičan način, po sistemu korak po korak, otkrije 7 tajni uspeha tretirajući svaku tajnu kao zasebnu celinu. Na početku svakog poglavlja nalazi se kratka priča koja ima za cilj da Vas zainteresujei na neobičan način uvede u tajnu na koju se odnosi. Nakon toga govori se o važnosti navedene tajne, a potom ...

Gramatika francuskog jezika za učenike

Marija Nešic, Anka Topalovic Radman

GRAMATIKA FRANCUSKOG JEZIKA ZA UČENIKEStigla je dugo očekivana GRAMATIKA FRANCUSKOG JEZIKA ZA UČENIKE. Ova pedagoška gramatika će vam pomoći da svojim učenicima, osnovcima i srednjoškolcima, na jednostavan i originalan način otkrivate kompleksan sistem francuskog jezika.

Kupite odmah, ili potražite u većim knjižarama širom Srbije.

Kupite odmah, ili potražite u većim knjižarama širom Srbije.


U PRODAJI Medicinska fiziologija

Medicinska fiziologija

Ako nemate previše vremena za učenje, knjiga Medicinska fiziologija: Klinički kontekst je upravo ono što vam je potrebno! Ova knjiga, obogaćena sa 450 ilustracija u boji, pruža koncizan i savremen pregled medicinske fiziologije, jasno naglašavajući šta je gradivo koje „treba da znate“ nasuprot onom „šta bi bilo dobro da znate“. U njoj ćete naći jezgrovito, korisniku pristupačno izlaganje u kome su i najsloženiji koncepti učinjeni lako razumljivim.

 Cenovnik - narudžbenica udžbenika za strane jezike za osnovnu školu

Cenovnik - narudžbenica udžbenika za srednju školu


© Copyright 2009 | Data Status
Designed by PlumDesign

DATA STATUS, M. Milankovića 1/45, PO Box 124, 11070. Novi Beograd
Tel:+381 11 3017832,-33,-34, Fax:+381 11 3017835
Besplatan poziv 0 800 300 033
Knjižara Centar, 27.marta 43, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3039025, -26
Knjižara Data Medika, Dr. Subotića starijeg 3a, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3614916
Matični broj 17086243,  PIB 101012095,  PDV 135177261,  Račun 160-214759-73